Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wydaje się łatwe? Wydaje się, ale wcale takie nie jest. To sztuka koordynowania zasobów i zarządzania ludźmi. Czy wiesz, że sama wiedza techniczna nie jest wystarczająca, żeby skutecznie zarządzać projektami?

 • Jak zdefiniowany jest sukces w przypadku Twojego projektu?
 • Czy wiesz, że większość projektów kończy się z innym zakresem, niż się zaczęła?
 • Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że rzadko który projekt kończy się w założonym czasie?
 • Czy wiesz, że duża część kończy się z przekroczonym budżetem?
 • Czy masz świadomość, że problemy związane z zespołem projektowym są najtrudniejsze do rozwiązania?
 • Czy potrafisz delegować zadania tak, żeby adresat delegacji poczuł się właścicielem?

Bez umiejętności miękkich nie ma zarządzania projektami. Kierownik projektu powinien potrafić zrozumieć poszczególne składowe, aby móc oszacować ich wartość i ważność dla ogólnego sukcesu projektu. Sukces projektu to dostarczenie projektu na czas, z wymaganą jakością i w ramach określonego budżetu.

Jako doświadczony kierownik projektu świadczę usługi konsultingowe i usługi zarządzania projektami. W ich skład wchodzą następujące obszary:

 • określanie zakresu, jakości, zasobów i harmonogramu realizacji projektu,
 • koordynacja prac zespołu projektowego,
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej,
 • zarządzanie zespołem,
 • zarządzanie codziennymi aspektami operacyjnymi projektu i kontrolę zakresu,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym, czyli skuteczne przewidywanie, zapobieganie i / lub rozwiązywanie problemów projektowych.

Jako kierownik projektu posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami z wielomilionowymi budżetami, z wielonarodowymi zespołami projektowymi rozproszonymi po całym świecie.

Mam praktykę w rozwiązywaniu problemów z projektami i wyprowadzaniem ich na prostą. Bardzo często jest tak, że osoby zaangażowane w projekt nie są w stanie spojrzeć na niego z dalszej perspektywy i nie widzą, dlaczego projekt nie idzie tak, jak powinien. Wtedy warto zaangażować zewnętrznego konsultanta, który taką perspektywę ma i jest w stanie wskazać przyczyny problemów w projekcie.